Formularz druk zaświadczenie E301 / PD U1 potwierdzenie lat pracy w Holandii

Pracowałeś(aś) w Holandii I chcesz uzyskać zaświadczenie E301 / PD U1 – potwierdzenie lat pracy w Holandii do emerytury, renty, zasiłku dla bezrobotnych ?

W jaki sposób poświadczyć lata pracy w Holandii ?

Należy udokumentować przepracowany okres przedkładając w polskim urzędzie pracy tzw. zaświadczenie PD U1, dawniej E301.
Potwierdza on okres zatrudnienia oraz opłacanie przez pracodawcę składek socjalnych.
Jest to zaświadczenie wydawane przez instytucje właściwe do spraw zatrudnienia w kraju, w którym pracowałeś.
Zaświadczenie E301 / PD U1 służy m.in. do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych w sytuacji, gdy zamierzamy zaliczyć okresy ubezpieczenia/zatrudnienia z innych krajów Unii Europejskiej.

Kiedy przyda ci się zaświadczenie E301 / PD U1 z Holandii ?

  • w celu nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych (w sytuacji gdy zamierzamy zaliczyć okresy ubezpieczenia / zatrudnienia z innych krajów UE/EOG)
  • w celu ubiegania się o rentę lub emeryturę (w sytuacji gdy zamierzamy zaliczyć okresy ubezpieczenia / zatrudnienia z innych krajów UE/EOG)

Jak uzyskać zaświadczenie E301 / PD U1 z Holandii ?

W celu uzyskania zaświadczenie E301 / PD U1 za lata pracy na terenie Holandii, należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu w Holandii. Pomożemy ci w tym! Zapraszamy do kontaktu!