Usługi paszportowe

PASZPORTY BIOMETRYCZNE

Paszport wydawany jest na jedną osobę. Paszporty wydawane wcześniej, bez biometrii, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

Ważność paszportu:

– paszport jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania,
– paszport wydany małoletniemu, który ukończył 5 lat a nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.

Osoby zainteresowane przygotowaniem dokumentów na wyrobienie paszportu zapraszamy do naszego biura.