Wykup wypłata zwrot składek emerytalnych z Holandii.

Każda osoba zatrudniona legalnie w Holandii ma potrącane z wynagrodzenia obowiązkowe składki emerytalne i rentowe.

Dzięki temu po osiągnięciu holenderskiego wieku emerytalnego 67 lat, pracownik nabywa prawo do otrzymania proporcjonalnej części holenderskiej emerytury.
Przed osiągnięciem wieku emerytalnego w Holandii nie da się wypłacić czy odzyskać tych składek!

Niektórzy pracownicy zatrudnieni w Holandii mają opłacane przez pracodawcę dodatkowe składki na mały fundusz emerytalny, czyli Pensioenfonds.

Do funduszy takich należą między innymi:

  • BPL – Bedrijfspensioenfonds voor Landbouw
  • StiPP – Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Zgromadzone na funduszach Pensioenfonds składki można odzyskać, czyli dokonać wykupu małego funduszu emerytalnego z Holandii, można to zrobić nw następujący sposób:
– jednorazowa wypłata całej kwoty zgromadzonej na małym funduszu emerytalnym (pod warunkiem, że upłynęły co najmniej 2 lata od daty twojego ostatniego zatrudnienia w Holandii)

Jeśli jesteś zainteresowany(a) wypłatą zwrotem składek emerytalnych z Holandii, skontaktuj się z nami!