Zasiłki rodzinne z zagranicy Niemcy

Kindergeld

O zasiłek rodzinny w Niemczech, czyli Kindergeld, mogą starać się rodzice dzieci do 18. roku życia (oraz do 25. roku w życiu w przypadku kiedy dziecko uczęszcza jeszcze do szkoły, uczy się zawodu bądź studiuje pierwszy kierunek). Natomiast jeżeli dziecko jest zarejestrowane jako bezrobotne to taki zasiłek przysługuje do 21. roku życia. O zasiłek rodzinny można ubiegać się tylko do 6 miesięcy wstecz.

Wysokość zasiłku jest zależna od ilości posiadanych dzieci:

 • 219 euro miesięcznie  na pierwsze i drugie dziecko
 • 225 euro miesięcznie  na trzecie dziecko
 • 250 euro miesięcznie na czwarte i każde kolejne dziecko

Dokumenty niezbędne to złożenia wniosku o zasiłek rodzinny w Niemczech:

 • unijny akt małżeństwa oraz akt urodzenia dzieci
 • w przypadku rozwodników bądź separacji niezbędny jest orzeczenie sądowe tłumaczone przez tłumacza sądowego na język niemiecki
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech, bądź ostatni adres zamieszkania w Niemczech
 • kserokopia dowodów osobistych wnioskodawcy i opiekunów
 • miesięczne rozliczenia Abrechnung ( za 6 miesięcy wstecz)
 • jeżeli dziecko ma 18 lat bądź więcej konieczne jest zaświadczenie dziecka o nauce
 • Einkommensteuerbescheid, czyli niemieckie decyzje podatkowe
 • Gewerbeanmeldung, jeżeli prowadzona jest działalność gospodarcza na ternie Niemiec

Jeżeli potrzebujesz pomocy w pozyskaniu zasiłku rodzinnego z zagranicy, z Niemiec, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Skontaktuj się z nami!

Biuro Podróży i Ubezpieczeń CZIMAD

 • tel.: 84 686 61 60
 • tel.: 84 686 80 36
 • e-mail: czimad@wp.pl