Formularz druk zaświadczenie E301 / PD U1 potwierdzenie lat pracy w Niemczech.

Okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia są potwierdzane na unijnym formularzu PD U1 (dawniej E 301). W celu uzyskania formularza PD U1 potwierdzającego okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia w Niemczech należy złożyć odpowiedni wniosek do niemieckiego urzędu.

W tym celu przyjdź do naszego biura lub skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 84 686 61 60, 84 686 80 36