Zasiłki rodzinne z zagranicy Belgia

Kinderbijslag

Zasiłek rodzinny z Belgii można pozyskać do 5 lat wstecz. Przysługuje również pracownikom sezonowym, np. pracującym w ogrodnictwie/ sadownictwie.

Można wnioskować na dzieci mieszkające w Polsce lub w Belgii, do ukończenia 25 roku życia, jeśli nadal się uczą. Dzieci pełnoletnie mogą też pracować, ale nie mogą zarabiać więcej niż 551,89 euro miesięcznie.

Kwota zasiłku wypłacanego miesięcznie to od 93 do 259 euro, do kwoty podstawowej dolicza się wiele dodatków np. premia szkolna lub dodatek wiekowy.
Przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun (babcia, dziadek, ciocia itp.) muszą posiadać wspólny meldunek z dzieckiem.

Dla noworodków przysługuje kraamgeld, czyli becikowe i wynosi 1144,44 euro.