Zasiłki rodzinne z zagranicy Austria

Familienbeihilfe

Zasiłek rodzinny w Autrii, czyli Familienbeihilfe, to pomoc wypłacana rodzicom dziecka w kwocie zależnej od wieku dziecka oraz liczby dzieci. Kwota ta zmienia się odpowiednio w wieku 3, 10 i 19 lat i powyżej 18. roku życia przysługuje tylko w przypadku kiedy dziecko kontynuuje naukę, nie dłużej niż do 24. urodzin. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom będącym obywatelami Austrii, oraz obywateli Uni Europejskiej i Szwajcarii pod warunkiem, że spełniają wszystkie warunki. Zasiłek rodzinny można odzyskać do 4 lat wstecz.

  • od narodzin – 114€
  • od 3 roku życia – 121,90€
  • dziecko od 10 roku życia – 141,50€
  • dziecko od 19 roku życia – 165,10€