Zwrot podatku z zagranicy Belgia

flag-belgia-img

Belgia
Rozliczenie z belgijskim urzędem skarbowym jest obowiązkowe. Każdy, kto legalnie pracował w Belgii musi rozliczyć się z podatku! Na każde wezwanie belgijskiego urzędu skarbowego należy wysłać wyjaśnienie, nawet wtedy, jeśli w poprzednim roku już się nie pracowało (tzw. rozliczenie zerowe). W Belgii obowiązuje również wspólne rozliczenie małżonków, czyli nawet jeśli jeden z nich nigdy nie pracował w Belgii, obowiązkowo muszą rozliczyć się wspólnie w belgijskim urzędzie skarbowym.

Podatek można rozliczyć do 3 lat wstecz.

Każdy pracownik powinien otrzymać od swojego belgijskiego pracodawcy dokumenty potwierdzające kwoty wynagrodzenia oraz zapłaconego podatku:

– Loonfiche/ Fiche nr.281.10 – to roczna karta podatkowa, podsumowanie wypłat i zaliczek na podatek lub Individuelle Rekening
– Loonbon/ Loonbrief – miesięczne karty podatkowe. Pracownik powinien je otrzymać po zakończeniu każdego miesiąca pracy w Belgii. Trzeba mieć wszystkie Loonbony, za wszystkie miesiące pracy u danego pracodawcy.

Warunkiem koniecznym odzyskania podatku jest, by dochód z Belgii stanowił 75% wszystkich zarobków ze wszystkich krajów w danym roku. Jeśli masz małżonka i/lub dzieci, Twój zwrot może być jeszcze większy. Belgia sprzyja rodzinom! Dodatkowo, niezależnie od podatku: możesz uzyskać zasiłek rodzinny Kinderbijslag, aż do 5 lat wstecz!
Rozliczamy zarówno rezydentów (np. osoby pracujące na kontraktach, posiadające belgijski dowód osobisty) jak i nierezydentów (zazwyczaj są to osoby zatrudnione w pracach sezonowych).

Wezwanie do rozliczenia. Co zrobić, jeśli otrzymamy dokument Aangifte In de Belasting van niet-inwoners

Bez względu na to czy pracowałeś w poprzednim roku w Belgii, czy już nie, belgijski urząd skarbowy może wysłać Ci wezwanie do rozliczenia – Aangifte In de Belasting van niet-inwoners. Wezwania rozsyłane są zazwyczaj jesienią, terminy na odpowiedź są dosyć krótkie, dlatego należy szybko odpowiedzieć na wezwanie urzędu, aby uniknąć kary.

Jeśli nie posiadasz dokumentów od swojego belgijskiego pracodawcy, zgłoś się do nas! Pomożemy Ci je odzyskać!

Pomagamy w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i nie tylko – w języku niderlandzkim i niemieckim!

Masz problem i potrzebujesz pomocy? Pomożemy Ci! Piszemy i mówimy w języku niderlandzkim i niemieckim.

Jeżeli pracowałeś za granicą to pamiętaj, że Belgia, tak jak i inne kraje mają obowiązek zwrotu podatku. Zwrot podatku z zagranicy to niejednokrotnie skomplikowany i czasochłonny proces, wymagający znajomości języka danego kraju. Nasi pracownicy z chęcią podejmą się ułatwienia tego procesu dla Ciebie i dokonaniu wszelkich niezbędnych formalności. Zapraszamy do kontaktu!